Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

chmury
;

Najstarszy budynek Orzysza


Zlokalizowane jest w jednym z najstarszych budynku Orzysza przy ulicy Giżyckiej. Ekspozycja poświęcona jest historii miasta i regionu od czasów najdawniejszych po współczesność. Istotnym elementem zbiorów są eksponaty, pamiątki związane z wojskowym charakterem miasta w przeszłości i obecnie.

Kontakt

ul. Ełcka 65A, 12-250 Orzysz