Lokalizacja

chmury

Nazwa kempingu „Camper Park ARIS” nawiązuje do staropruskiej nazwy jeziora Orzysz (Aris).

Położenie Kempingu

Kemping położony jest w bezpośredniej bliskości jeziora i umożliwia gościom atrakcyjne  spędzenie czasu w kontakcie z naturą. Jezioro Orzysz zajmuje powierzchnię 1070,7 ha. Charakteryzuje się rozwiniętą linią brzegową na ogół zalesioną. Zróżnicowana głębokość (średnia 6,6m, maksymalna 36m), wyspy stanowią atrakcyjną przestrzeń zarówno do wycieczek, żeglarstwa jak i uprawiania wędkarstwa. Jezioro posiada 10 wysp o łącznej powierzchni 73,8 ha m.in. Wyspa Róż , Wysoki Ostrów, Lasek Czykietówka, wyspa Miłości. W latach 1861-1867 przeprowadzono w okolicy Orzysza na wielką skalę prace melioracyjne (m.in. wykopano kanał Orzysz) w wyniku których poziom jeziora obniżył się o 2,3 m. Pozwoliło to wówczas pozyskać dla upraw rolnych ponad 40 ha gruntu. Efektem ubocznym prac melioracyjnych było odkrycie na jeziorze reliktów osady nawodnej Galindów. Informacje na temat osady można znaleźć w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu Jezioro oferuje doskonałe warunki do uprawiania wędkarstwa. Jest to jezioro typu sielawowego, II klasy czystości. Dzierżawca Polski Związek Wędkarski nie prowadzi na jeziorze odłowów gospodarczych  ryb poza odłowami węgorza i sielawy. Dzięki temu wędkarze mogą coraz częściej liczyć na upolowanie szczupaka dochodzącego do 1m długości. Potwierdzeniem atrakcyjności wędkarskiej jeziora są Mistrzostwa Polski w spinningu sportowym organizowane już od trzech lat na jeziorze Orzysz. W jeziorze występują następujące gatunki ryb sielawa, leszcz, lin, okoń szczupak, sandacz. Na kempingu można wykupić zezwolenie wędkarskie na wody Polskiego Związku Wędkarskiego, wypożyczyć łódź wędkarską, ewentualnie przycumować do przystani kempingu własną łódź.  Goście zainteresowani innymi formami rekreacji mają do dyspozycji ogólnodostępną plażę miejską  ze strzeżonym kąpieliskiem, wypożyczalnię sprzętu wodnego z  kajakami, rowerami wodnymi, łodziami wędkarskimi i rekreacyjnymi.

 

 

Kontakt

ul. Ełcka 65A, 12-250 Orzysz